Đối tác chiến lược

    Cập nhật: 2017-01-18 11:53:25
    Lượt xem: 2881

    VinLite là Công ty nhập khẩu, phân phối hàng đầu tập trung vào thị trường Việt Nam, được thành lập bởi những thành viên 8x và tự hào có một đội ngũ các giám đốc quản lý có kinh nghiệm sâu rộng về tài chính đầu tư sản xuất và hệ thống phân phối.

    VinLite với nhiệm vụ mang lại lợi nhuận cao hơn cho các nhà phân phối bằng cách sử dụng kinh nghiệm và kiến thức để xác định các xu hướng và cơ hội giúp cho kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển. Để đạt được điều này, VinLite có các phân khúc bao gồm: Hệ thống sản xuất, hệ thống nhà phân phối, hệ thông bán lẻ, hệ thống phục vụ công trình lớn, chăm sóc sau bán hàng.

    Các bài viết khác